Kupac ima pravo sukladno odredbama članka 79. Zakona o zaštiti potrošača bez navođenja razloga raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od četrnaest dana od dana preuzimanja proizvoda ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da se predomislio prije isporuke proizvoda.

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, dužan je prije isteka gore navedenog roka od četrnaest dana za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da jednostrano raskida ugovor o kupoprodaji i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju da raskine ugovor o kupoprodaji poslane:

  • putem elektroničke pošte na adresu: webtrgovina@enigma.hr,
  • putem telefaksa na broj: 040 638 591,
  • ili na adresu: ENIGMA STARS d.o.o., Zagrebačka 93, 40000 Čakovec,

zajedno s originalnim računom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu kupac može preuzeti ovdje u pdf formatu ili wordu, te ga može ispuniti elektronskim putem ili fizički nakon ispisivanja, a isti se nalazi priložen i u paketu zajedno s proizvodom. Popunjeni obrazac kupac može dostaviti u paketu zajedno s proizvodom koji vraća na adresu: ENIGMA STARS d.o.o., Zagrebačka 93, 40000 Čakovec.

Prodavatelj će dostaviti kupcu potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji bez odgađanja elektroničkom poštom.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora o kupoprodaji, a kupac je sukladno odredbama članka 84. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača dužan primljenu robu vratiti o svom trošku bez nepotrebnog odgađanja na adresu: ENIGMA STARS d.o.o. (vraćanje proizvoda iz web trgovine), Zagrebačka 93, 40000 Čakovec, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je kupac obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Proizvod za koji kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ne smije biti korišten i mora se nalazi u originalnoj ambalaži s originalnim privjesnicama. Ukoliko je uslijed isprobavanja proizvoda došlo do umanjenja vrijednosti proizvoda, pri čemu se podrazumijeva oblačenje proizvoda bez podloge izravno na kožu,  po primitku vraćenog proizvoda će prodavatelj izvršiti procjenu stanja proizvoda prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će postotak povrata novca eventualno biti isplaćen. U takvim situacijama će prodavatelj kontaktirati kupca i pokušati dogovoriti najprihvatljivije rješenje za obje strane.

Prodavatelj će sukladno odredbama članka 83. Zakona o zaštiti potrošača najkasnije u roku od četrnaest dana od dana zaprimanja obavijesti kupca o raskidu ugovora o kupoprodaji, uz uvjet da je kupac u roku od četrnaest dana od dana kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor prethodno izvršio svoju obvezu povrata isporučenog proizvoda, izvršiti povrat plaćenog iznosa kupcu na isti način kao i kupac prilikom plaćanja, odnosno na račun kupca ukoliko kupac isti dostavi u obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji ili naknadno, bez snošenja dodatnih troškova u odnosu na povrat.

Pravo kupca na jednostrani raskid ugovora