Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac ima pravo prigovora ili reklamacije proizvoda prodavatelju zbog postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu u zakonskom roku sukladno odredbi čl. 422. st. 1. Zakona o obveznim odnosima.

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, kupac može svoje prigovore uputite putem elektroničke pošte na adresu: webtrgovina@enigma.hr, putem telefaksa na broj: 040638591, ili na adresu: ENIGMA STARS d.o.o., Zagrebačka 93, 40000 Čakovec.

Obrazac za prigovor kupac može preuzeti ovdje u pdf formatu ili wordu, a isti se nalazi i u paketu zajedno s proizvodom.

Prodavatelj je dužan u pismenom obliku odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora.

Povrat u slučaju reklamacije proizvoda s nedostatkom se vrši na način da nakon zaprimanja prigovora prodavatelj na adresu kupca šalje specijalnu dostavnu službu koja će preuzeti paket s proizvodom i vratiti ga na adresu prodavatelja.

Reklamacija će se smatrati utemeljenom ako se pregledom proizvoda, a ako je neophodno potrebno i posebnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko se utvrdi da je reklamacija utemeljena, prodavatelj će o svom trošku zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, zajedno s troškovima dostave.

U slučaju da reklamacija nije utemeljena (npr. nepravilno održavanje proizvoda), te se prigovor kupca odbije kao neosnovan, isti je obvezan snositi trošak povrata proizvoda povodom reklamacije i trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na  njegovu adresu.

Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke